Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Weefkring Hoorn.
Deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Opmerkingen, klachten of suggesties m.b.t. onze website kunt u doorgeven via onze contactpagina.

Weefkring Hoorn is zeer zorgvuldig met het opnemen van links naar andere websites. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

© 2010 - 2021 Weefkring Hoorn. Alle rechten voorbehouden

Wil je op de hoogte blijven?

Laat hieronder je naam en e-mail adres achter en ontvang regelmatig informatie van ons via onze nieuwsbrief.

Een paar uitgelichte projecten van onze leden

©2021 Weefkring Hoorn. All rights reserved.
Webdesign by the BirdCage Company.