Skip to main content

Het bestuur van Weefkring Hoorn

sfeerbeeld het bestuur van Weefkring Hoorn

Het bestuur bestaat uit 5 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. Iemand komt voor drie jaar in het bestuur, met de mogelijkheid tot verlenging van drie jaar.

 

Taak van de voorzitter:
Vergaderingen bijeen roepen en leiden.

Taak van de secretaris:
Het verzorgen van de correspondentie aan de leden.
Correspondentie met de interne en externe contacten.
Maken van een jaarverslag.
Maken van de notulen van de bestuursvergaderingen.
Van de bestuursvergadering wordt een besluitenlijst vastgesteld.
Jaarlijks wordt er een nieuwe ledenlijst samengesteld.

Taak van de penningmeester:
Het innen van de contributies en deelnemersgelden van cursussen en bijeenkomsten.
Het maken van een financieel verslag die na elk seizoen aan de leden wordt uitgereikt.
De penningmeester geeft zo nodig toelichting op het financiële verslag.
Jaarlijks is er een kascontrole, hiervoor worden 2 leden gevraagd.

Taak van de overige bestuursleden:
het verlichten van de bestuurswerkzaamheden en ingezet worden bij bijzondere evenementen.

Volg ons!

Close

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!