Skip to main content

Historie van de weefkring

sfeerbeeld Historie van de weefkring

"Weefkring Hoorn" werd op 24 januari 1976 opgericht door een groepje enthousiaste weefsters. In de eerste 10 jaar groeide het aantal leden tot 60!

 

Van ochtendbijeenkomsten is men geleidelijk overgegaan op avondbijeenkomsten. Eind jaren '80 waren die een feit.

In de zomer van 1984 organiseerde Annie Visser voor het eerst een "Demonstratiedag Weven" op het Gouw in Hoorn. De weefsters van Hoorn en alle andere kringen uit de regio werkten hier aan mee. Ongeveer 10 jaar lang heeft deze zomermarkt bezoekers getrokken uit het hele land!

Het 10 jarig bestaan werd gevierd in de Boterhal aan de Kerkstraat met een tentoonstelling en demonstraties.

Weefkring Hoorn heeft tot nu toe tweemaal een regiodag georganiseerd in Hoorn, - op 24-03-1990 was het thema: "Woningtextiel" - op 20-03-1999 was het thema: "Creaties in Contrasten". Er was veel belangstelling van de wevers en weefsters uit de regio!

Het 25 jarig jubileum werd gevierd met een reünie in activiteitencentrum "de Rode Luifel". Dat betekende: gezellig kletsen met oude bekenden, dia's kijken van de afgelopen 25 jaar, samen lunchen en met elkaar een schering maken voor een herinneringsweefsel.
Op 14 en 15 september 2002 heeft de kring een open weekend georganiseerd in "Het Huis Verloren" aan het Kerkplein in Hoorn.

De kring heeft ca. 30 leden ..... en ze weefden nog lang en gelukkig!
Dat weven is nog steeds doorgegaan want in aug 2021 hebben we ons 45 jarig jubileum gevierd! 
Het feestje is later gevierd vanwege de regels t.b.v. de corona. Het was een heel feestelijke dag omdat we ook blij waren dat we elkaar weer konden ontmoeten.
Nu op naar de 50 jaar!

Volg ons!

Close

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!